Kernekommunikation

Hvis du endnu ikke er nået ind til kernen af, hvem din virksomhed er, og hvorfor verden er blevet en smule bedre af, at den eksisterer, så er det der, vi starter. For det er vigtigt! Meget endda. Ved at identificere kernen og i korte skarpe formuleringer sætte ord på budskaberne, er du og dine medarbejdere langt bedre rustet til at sælge produktet eller ydelsen og skabe et stærkt brand. Et tydeligt DNA kan styrke dit brand og booste din vækst. Så det er værd at investere noget tid i.

For det er ikke nok at fortælle, at din virksomhed er vigtig og leverer kvalitet – hvad enten det er et produkt eller en ydelse. Hvis din kommunikation ikke giver kunderne lyst til at købe, så er den spild af både tid og penge, og du kan annoncere lige så tosset du vil, uden at det for alvor batter.

Derfor er det afgørende for din vækst og succes, at din kernekommunikation er defineret og på plads. Den skal have rod i din virksomheds DNA, og den skal ramme din målgruppe lige der, hvor det kan mærkes. Der, hvor de forstår og mærker din værdi for dem. Der, hvor de får lyst til at købe dit produkt eller din ydelse.

Det er der, dine kunders rejse mod konvertering starter. En god kernekommunikation skaber leads og driver dine kunders rejse videre ned i salgstragten.

Det gælder ikke kun ”kunder” i traditionel forstand, men den målgruppe, du gerne vil i kontakt med og ønsker at konvertere til at udføre den handling, der er succeskriteriet for dig. Det kan være elever og studerende, I ønsker skal vælge jeres skole eller tilbud. Eller det kan nye tilflyttere, I gerne vil tiltrække og konvertere til nye borgere i jeres kommune. Og kan være medarbejdere eller borgere, I gerne vil have ændrer en adfærd.

Fælles for dem alle er, at hvis du vil have deres opmærksomhed, så skal I kommunikere fra kernen, og I skal gøre det i en kvalitet, så de stopper op og fortsætter til næste kontaktpunkt.

Gennem en workshop bliver du guidet på opdagelse i dig selv og din virksomhed. Du finder de ord, der indtil nu har været diffuse og får dem defineret, og ud fra dem identificerer og formulerer jeg din kernefortælling, værdiskabelse og budsskaber. Det er basis for din kommunikation.